УТАС: (+976) 75077373
Зөвлөх үйлчилгээ

Бизнесийн байгууллагуудад үйл ажиллагааны бодлого, журмууд харилцан уялдаагүй, хяналт сайжруулалт, шинэчлэлт тогтмол хийгддэггүй байдал түгээмэл ажиглагддаг. Бид бизнесийн үйл ажиллагааны бодлогын болон хэрэгжүүлэлт (дүрэм, журам, зааварчилгаа)-ийн баримт бичгүүдэд дүн шинжилгээ хийж сайжруулалтыг хийдэг. Үүнд:

 • Бизнесийн ёс зүй, нийгмийн хариуцлагын бодлого
 • Хүний нөөцийн бодлого, журмууд
  • Хөдөлмөрийн дотоод журам
  • Ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээ
  • Сургалт хөгжил, ажилд авах, ажлаас халахтай холбоотой журам, зааварчилгаа
  • Санал хүсэлт шийдвэрлэх, баримт бичиг үйлдэх, хадгалах журам, зааварчилгаа
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй, байгаль орчин (ХАБЭАБО)-ны бодлого, журмууд
  • ХАБЭАБО-ны бодлого
  • Нөөц, үүрэг хариуцлагын журам
  • Эрсдэл, онцгой байдлын журам, зааварчилгаа
 • Санхүү, НББ
  • Санхүү бүртгэлийн стандарт журам, зааварчилгаа​