УТАС: (+976) 75077373
Зөвлөх үйлчилгээ

Манай зөвлөхүүд бизнесийн үйл ажиллагааг функционал түвшинд өөрчлөн сайжруулах замаар үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн тактикийн түвшний зөвлөх үйлчилгээ юм. Өөрөөр хэлбэл бид стратеги төлөвлөлтөөс хэрэгжүүлэлтийн түвшинд ажилладаг. Үйл ажиллагааны менежментийн зөвлөх үйлчилгээ нь дараах хүрээг хамардаг:

  • Үйл ажиллагааны бодлого, журмын сайжруулалт
  • Менежментийн тогтолцооны нэвтрүүлэлт, сайжруулалт
  • Удирдлага, зохион байгуулалт, хүний нөөц
  • Худалдан авалт, агуулахын менежмент
  • Борлуулалт ба маркетинг