УТАС: (+976) 75077373
Зөвлөх үйлчилгээ

Компани олон улсын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлснээр үр дүнтэй менежмент, үйл ажиллагааны тасралтгүй сайжруулалтыг бий болгохын зэрэгцээ худалдан авагч, хамтран ажиллагч байгууллага, олон улсын түншүүдтэй харилцан ойлголцох итгэлцэл бий болдог.

Эс Ар Эм (SRM) консалтинг нь олон улсын менежментийн тогтолцооны дараах чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг. Үүнд:

  • Чанарын менежмент ISO 9001
  • Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдал ISO 45001
  • Байгаль орчны менежмент 14001
  • Хөрөнгийн менежмент ISO 55001

Бид нэвтрүүлэлтийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэхээс гадна харилцагч байгууллагууддаа баталгаажилтын байгууллагыг сонгоход нь зөвлөн тусалдаг.