УТАС: (+976) 75077373
Зөвлөх үйлчилгээ

БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ, САЙЖРУУЛАЛТ

Бизнесийн байгууллагуудад үйл ажиллагааны бодлого, журмууд харилцан уялдаагүй, хяналт сайжруулалт, шинэчлэлт тогтмол хийгддэггүй байдал түгээмэл ажиглагддаг. Бид бизнесийн үйл ажиллагааны бодлогын болон хэрэгжүүлэлт (дүрэм, журам, зааварчилгаа)-ийн баримт бичгүүдэд дүн шинжилгээ хийж сайжруулалтыг хийдэг. Үүнд:

 • Бизнесийн ёс зүй, нийгмийн хариуцлагын бодлого
 • Хүний нөөцийн бодлого, журмууд
  • Хөдөлмөрийн дотоод журам
  • Ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээ
  • Сургалт хөгжил, ажилд авах, ажлаас халахтай холбоотой журам, зааварчилгаа
  • Санал хүсэлт шийдвэрлэх, баримт бичиг үйлдэх, хадгалах журам, зааварчилгаа
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй, байгаль орчин (ХАБЭАБО)-ны бодлого, журмууд
  • ХАБЭАБО-ны бодлого
  • Нөөц, үүрэг хариуцлагын журам
  • Эрсдэл, онцгой байдлын журам, зааварчилгаа
 • Санхүү, НББ
  • Санхүү бүртгэлийн стандарт журам, зааварчилгаа​